Hoppa till huvudinnehåll

VA-ekonomi

Syftet med denna kurs är att du som deltagare ska få mer kunskap om VA-ekonomi,
bl a intern och extern redovisning. Kursen tar även upp finansiering av VA samt
hantering av komponentavskrivningar.

Innehåll

  • Lagar, regler och praxis som påverkar ekonomihanteringen
  • Den kommunala redovisningen
  • Verksamhetsstyrning
  • Redovisningens roll i budgetprocessen
  • Komponentavskrivningar
  • Praktiska exempel från bolag och förvaltningar

Teoretiska pass varvas med gruppdiskussioner och övningsuppgifter.

Kursen vänder sig till

VA-chefer och ekonomer som arbetar med VA-ekonomi i förvaltnings- eller bolagsform. Kursen vänder sig också till förvaltningschefer som har erfarenhet av ekonomifrågor från sin vardag men som vill veta mer om redovisning och ekonomistyrning.
Mest utbyte får de kommuner från vilka både VA-chefen och den ansvariga ekonomen deltar.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kurslängd och genomförande

Kurslängden är 2 dagar och genomförs 1-2 gånger per år.