Hoppa till huvudinnehåll

Medieträning

Detta är kursen för dig som vill få tips och råd om hur du kan agera i olika intervjusituationer.

Att veta hur man ska agera inför journalister är inte alltid så lätt. Om man inte är förberedd på att bli intervjuad är det lätt att uttala sig på ett sätt man ångrar i efterhand. 

Syftet med denna kurs är att du som deltagare ska få: 

  • färdigheter och kunskaper som hjälper dig att stärka bilden av VA-verksamheten och VA-företagens roll
  • lära dig hur du kan agera gentemot journalister när något positivt eller negativt har hänt i din verksamhet
  • en inblick i hur media och journalister arbetar och hur du kan använda denna kunskap i din egen verksamhet
  • lära dig utnyttja de möjligheter till positiv press som uppstår i samband med mediabevakning av VA-verksamheten
  • träna förmågan att bygga budskap och presentera dem i intervjuer, anföranden och intern kommunikation

Obs! Deltagarantalet är maximerat till 12 personer.

Innehåll

Mediakartan
Mediernas egen positionering avgör hur en nyhet presenteras. Exempel visas på hur kända nyheter presenteras på vitt skilda sätt i olika medier. Flera konkreta exempel visas på hur samma nyhet vandrar genom mediakartan och paketeras om flera gånger

Mötet med media
Råd och erfarenheter om hur man når bästa resultat i mötet med journalister. Hur bygger man en nyhet i massmedia på ett positivt sätt?

Budskapsformulering
ABC-bridging, en effektiv teknik när det gäller att värna om företagets budskap i olika sammanhang

TV-intervjuer
Här filmas deltagarna i olika fiktiva intervjusituationer, både positiva och negativa. TV-kameran är i första hand till för att skärpa sinnena samt ge underlag för utvärdering.

Innan kursen börjar kommer vi att höra med deltagarna vilka frågeställningar de vill jobba med under kursen.

Kurslängd och genomförande

Kurslängd 1 dag. Kursen genomförs 1-2 gånger per år.