Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster – fördjupning och tillämpning

För dig som gått kursen Lagen om allmänna vattentjänster finns numera en fördjupningskurs där deltagare och kursledare tillsammans diskuterar och löser ett antal VA-situationer baserade på verkliga rättsfall.

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig tillämpa vattentjänstlagen i vardagen. Kursdagen utgår därför från en fiktiv kommun och djupdyker i frågor som uppstår i VA-huvudmannens daglig verksamhet, både på kort och lång sikt. Kursens bygger på engagemang från kursdeltagarna och fokuserar på diskussion. Syftet är att deltagarna ska få med sig verktygen som krävs för att resonera sig fram till en lösning även då svaret inte finns att utläsa i vattentjänstlagens paragrafer. 

Kursen vänder sig till:

  • VA-chefer
  • Jurister
  • Övriga chefer och handläggare och projektledare i VA-organisationerna
  • Konsulter och andra som jobbar med juridiska frågor

Innehåll

  • Utbyggnad av verksamhetsområdet
  • Översiktplan
  • Ersättning enskild anläggning
  • Anläggningsavgift, tomtyteavgift
  • Särtaxa

Drift och underhåll 

  • Pumpar
  • Ansvar för vattenmätare 
  • Läcka och vattenavstängning och andra sanktionsalternativ

Diskussionspass med fokus på extra komplicerade frågor

  • Dagvatten inkl. verksamhetsområde, avgiftsskyldighet, nödvändiga kostnader och taxa
  • Vattenskyddsområde och ersättning till markägare
  • Ansvar vid fel på dricksvatten inkl. skadeståndsrättsliga principer

Start: kl 9.30 (kaffe serveras från kl 9.00)
Avslut: kl 17.00

Lärare:
Clara Lindgren, Svenskt Vatten
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Ludvig Lagerkranz, jurist i Norrtälje kommun

Förkunskap: För deltagande i fördjupningskursen behöver du ha gått grundkursen om Lagen om allmänna vattentjänster som Svenskt Vatten arrangerar.