Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster, som trädde ikraft 1 januari 2007, är den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Kursens syfte är att under två dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.

Innehåll

  • Vilka lagar reglerar VA-verksamheten?
  • Hur står de andra mot vattentjänstlagen?
  • Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster
  • Ägande, Huvudmannaskap, Verksamhetsområde
  • Den allmänna anläggningen samt användningsrätten
  • Särskilda anordningar och huvudmannens tillträdesrätt
  • Förutsättningar för avgiftsuttag
  • Vattenavstängning, Skadestånd
  • Särredovisningskrav, Annat, Statens va-nämnd

Programmet anger vissa hållpunkter. Eftersom det ska finnas utrymme för frågor och diskussion, så kan programmet förskjutas något tidsmässigt beroende på kursdeltagarnas respons.

Lärare

Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Clara Lindgren, Svenskt Vatten

Anna Hassel, VA Strategi

Germund Svensson, SKL

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kurslängd och genomförande

Kurslängd är 2 dagar. Kursen genomförs 2-4 gånger per år