Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhet och samhällsansvar för VA-branschen

Hållbarhetsfrågan ökar ständigt i betydelse både för den privata och den offentliga sektorn. Mycket har hänt sedan konceptet hållbarhet kom till och det är idag ett komplext och omfattande område som samtliga av samhällets aktörer förväntas arbeta med.

VA-organisationerna har gedigen kunskap om hur deras verksamhet påverkar miljön, samtidigt är vattenfrågan nära kopplad till de andra hållbarhetsområdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. Den här två-dagars–kursen ger dig kunskap om hållbarhet och samhällsansvar, samt verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågan i den dagliga verksamheten.

Vi går till exempel igenom ämnen som de globala hållbarhetsmålen (SDGerna), ekosystemtjänster och hållbara leverantörskedjor. Deltagarna får även lära sig att genomföra en risk- och möjlighetsanalys utifrån ett hållbarhetsperspektiv, samt en väsentlighetsanalys som hjälper organisationen att identifiera vilka hållbarhetsområden som ska prioriteras.

Detta får du med dig från kursen:

 • Övergripande kunskap om kontexten
 • Verktyg och/eller metoder att konkret kunna arbeta med på olika nivåer
 • Ha påbörjat arbetsprocessen genom att interaktivt applicera teorin på sin organisation
 • Ha börjat göra en GAP-analys över sin organisations arbete

Kursen vänder sig till:
VA-chefer

Personalansvariga

Kommunikatörer

Chefer och handläggare i VA-organisationerna  

Konsulter och andra som jobbar med hållbarhets- och ansvarsfrågor.

Innehåll:
Dag 1
10.00-17.00

 • Introduktion till hållbarhet (miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption)
 • VA-branschen i ett hållbarhetssammanhang
 • Övning – relevanta hållbarhetsutmaningar
 • Risk- och möjlighetsanalys – hur gör man?
 • Övning – risker och möjligheter i den egna verksamheten
 • Väsentlighetsanalys – vad är viktigast för vår verksamhet
 • Övning – väsentliga områden, utmaningar och möjligheter

Dag 2
08.30-15.30

 • VA-branschen som attraktiv arbetsgivare
 • Övning – interagera med berörda intressenter
 • Infrastrukturinvesteringar ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Hållbarhet i leverantörskedjan


Lärare:
Magdalena Frembäck, Ethos International
Catarina Larsson, Ethos International

Förkunskap:
Kräver ej förkunskap