Hoppa till huvudinnehåll

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer

Jobbar du med utformning av vattenförsörjnings- och avloppssystem? Känner du att du saknar kunskaper om hur vatten strömmar i kanaler, rännor och rör, liksom kunskap om pumpning av vatten? Då är detta kursen för dig.

Praktiserande ingenjörer och tekniker som arbetar med utformning av vattenförsörjnings- och avloppssystem behöver goda kunskaper om hur vatten strömmar i kanaler, rännor och rör, liksom kunskap om pumpning av vatten. Dessa kunskaper krävs för att kunna dimensionera anläggningar och rörsystem samt för att kunna beräkna vattennivåer vid olika tillämpningar.

Många ingenjörer och tekniker som idag arbetar inom VA-området har inte de grundläggande teorierna för vätskeströmning aktuella, varför det finns ett behov för en kurs som aktiverar slumrande kunskaper om vätskeströmning.

På Svenskt Vattens utbildning "Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem" finns det endast utrymme för kortare hydrauliska räkneövningar. Många har efterfrågat mer tid för olika hydrauliska beräkningar. Denna kurs ”Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer” är ett lämpligt tillfälle att fördjupa sina hydraulikkunskaper och bygger vidare på ovan nämnda utbildning. 

Innehåll

  • Hydrauliska grunder för strömmande vatten
  • Rörnät vatten
  • Rörnät avlopp
  • Pumpning
  • Modellberäkningar

Kursen omfattar 3 + 3 dagar. Ett arbete genomförs individuellt i mellanperioden. Lärare och deltagare kommunicerar via Internet under hela kursen.

Kursen vänder sig till

verksamma ingenjörer i kommuner och hos konsulter som vill förkovra sig i grundläggande hydraulik med tillämpningar inom VA-teknik – rörnät, avloppsnät, rännor och kanaler samt pumpning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i rörhydraulik.

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar 3 + 3 dagar. Ett arbete genomförs individuellt i mellanperioden.
Kursen genomförs 1 gång per år, vanligtvis under hösten.