Hoppa till huvudinnehåll

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - Grundkurs

Syftet med denna kurs är att beskriva dels för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, dels för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder.

Det sammanlagda återanskaffningsvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till 500 miljarder, vilket utgör cirka 70 procent av återanskaffningsvärdet för hela VA-systemet. En huvuduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa enorma investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt. En grov bedömning är att investeringarna i förnyelse av VA-näten kommer att öka gradvis 3-4 ggr under den närmaste 25-årsperioden.

Ökade kunskaper om schaktfritt ledningsbyggande är en nyckel om förnyelsetakten ska öka. Detta eftersom schaktfritt ledningsbyggande har lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast är billigare än konventionell schaktning. Du får fler meter ledning förnyad eller byggd till en lägre kostnad och med mindre miljöpåverkan samt minimerar omgivningens påverkan.

Kursen, som har tagits fram i samarbete med SSTT, belyser dels för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, dels för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder.

Målgrupp

Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter

Innehåll

  • Varför schaktfritt
  • Metodval
  • Vilka förundersökningar måste göras? Rörinspektion, Geoteknik, Materialval, Hydrauliska förutsättningar
  • När bör man inte använda schaktfria metoder
  • Vad ska ett projekt innehålla utifrån ett beställarperspektiv
  • Projektinnehåll utifrån ett beställarperspektiv: Projektering, beställning, besiktning, dokumentation, kontroll, byggledning, arbetsmiljö

Teoretiska pass varvas med gruppdiskussioner

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar två dagar och genomförs ca 2 ggr/år