Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning Rörnät Diplomkurs - Drift, underhåll och förnyelse

Nyhet! Här får du som tidigare gått Diplomkurs Rörnät möjlighet att uppdatera dig om ESA, klimatförändringarnas påverkan på VA och dagvattenhantering, trender i branschen mm. Samtidigt får du möjlighet att nätverka och byta erfarenheter med både deltagare och kursledare.

Klimatförändringarna och dagvattenfrågorna har förändrat rörnätsarbetet. Vi tar upp konsekvenserna kring t ex mycket intensivt regn, extrem torka, sänkta grundvattennivåer, vattenbrist, storm och höjda havsnivåer, landhöjning mm.

Elsäkerhet i rörgravar vid arbete nära starkström är såväl en säkerhets som arbetsmiljöfråga. Avsnittet är en kurs i kursen ESA Instruerad ger dig kunskap om elsäkerhet för all personal som arbetar i eller i närheten av en elanläggning. Du får ett särskilt intyg efter detta avsnitt.

Vi fokuserar även på erfarenhetsutbyte och för att utnyttja tiden maximalt har vi grupparbete med erfarenhetsutbyte även på kvällen.

Innehåll

  • Klimatförändringarnas påverkan på VA
  • Dagvattenhantering
  • Elsäkerhet - ESA Instruerad
  • Trender i branschen

Kursen vänder sig till/Förkunskaper

Du har gått Rörnät - Diplomkurs före 2016 eller tidigare, eller har motsvarande kunskaper. 

Rörnät diplomkurs – drift, underhåll och förnyelse har sedan 2006 genomförts cirka 35 gånger med i snitt 24 deltagare. Av denna anledning erbjuder vi alla  som gått kursen främst 2016 eller tidigare  möjlighet att tillsammans med kolleger och kursledare byta erfarenheter, stimuleras och uppdatera sina kunskaper.

Kurslängd och genomförande

2 dagar. Obligatoriskt kvällsarbete.