Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät Introduktion

Denna kurs vänder sig till nyanställda inom rörnät samt till alla som behöver en orienterande genomgång av hur VA-ledningssystemen fungerar.

Innehåll

  • VA-systemet i samhället
  • Vattenledningssystemets uppbyggnad
  • Avloppsystemets uppbyggnad
  • Drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar
  • Hygien och arbetsmiljö
  • Driftstörningsrapportering
  • Lagar och regler
  • Trender i branschen

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar 3 dagar och genomförs 2-4 ggr/år