Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätskurs för arbetsledare

Hur gör vi – hur bör vi göra?

Under denna kurs kommer föreläsarna, med gedigen erfarenhet av arbetsledning i branschen, leda kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring plaströr, rörläggning, arbetsmiljö, schaktfritt och arbetsledarnas speciella roll och ansvar.

Innehåll

 • Materialkunskap plast
 • Geoteknik och rörläggning.
 • Driftstörningsrutiner
 • Nyheter inom material och verktyg
 • Materialvisning
 • Undersökningar av ledningsnätet. TV inspektion – profilmätning – kontroll av felkopplingar
 • Underhållsåtgärder på vatten och avloppsledningar
 • Vattenhygien för rörnätpersonal. Arbetsledarens ansvar för att hygienfrågorna prioriteras
 • Arbetsmiljöansvar – riskanalyser, HACCP, svavelväte, gasvarnare, vaccinationer
 • Arbetsledarrollen igår – idag – i morgon
 • Aktuella schaktfria metoder
 • Juridik för rörnät. Arbetsledaransvar – egna aktuella juridikfrågor
 • Eget handlingsprogram. Åtgärder jag vill genomföra på min arbetsplats

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsledare, planerare och projektörer i kommunala VA-organisationer samt entreprenörföretag med verksamhet inom VA.

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar 4 dagar och genomförs 1-2 gånger per år