Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät - Diplomkurs

Kursen ger god insikt i rörnätssystemets uppbyggnad och funktion och god kännedom om anläggning samt drift, underhåll och förnyelse av befintliga rörsystem.

Innehåll

 • Aktuella VA-frågor
 • VA-systemet i samhället
 • Vattenhygien för rörnätspersonal
 • Geoteknik
 • Rörläggning
 • Ritningsläsning
 • Materialkännedom
 • Läcksökning
 • Utbyte, justering och betäckningar
 • Olika skarvmetoder
 • Provtryckning
 • Arbetsmiljö

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig till arbetsledare, rörläggare och övrig rörnätspersonal inom VA-förvaltningar. Men även entreprenörer och övriga som praktiskt arbetar med rörnätsarbete.

Diplom

För att få Svenskt Vattens diplom ”Rörnät – Anlägg­ning, drift, underhåll och förnyelse”, erfordras minst 80 % närvaro under kursen, godkänd hemuppgift och examensuppgift samt 3 års väl vitsordad praktisk erfarenhet.

Förkunskapskrav

Minst ett års praktisk erfarenhet av arbete med ledningsnät.

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar 5 + 5 dagar och genomförs oftast 2 ggr/år.