Hoppa till huvudinnehåll

Korrosion på VA-ledningar - hur förebygga och avhjälpa

Yttre korrosion på avlopps- och vattenledningar är ett stort problem som kan orsaka haverier, stopp i vattenförsörjningen och en försämrad drickskvalitet. Med rätt kunskap om korrosionsmekanismer, materialval och korrosionsskyddsmetoder kan de flesta problem undvikas eller förebyggas. Swerea KIMAB (tidigare Korrosionsinstitutet) har tillsammans med 4S Ledningsnät och Svenskt vatten tagit fram denna kurs riktad till utredare, projektörer, arbetsledare och planerare.

Målgrupp

VA-projektörer, utredare, arbetsledare och planerare.

Lärare

Lärarna kommer från Swerea KIMAB. Information om namn kommer inom kort.

Ur innehållet

  • Korrosionslärans grunder
  • De vanligaste metallernas korrosionsegenskaper
  • Korrosionsegenskaperna hos plast och gummi
  • Korrosion i vatten och jord
  • Korrosionsskydd genom ytbeläggningar
  • Katodisk korrosionsskydd
  • Jordförlagda metalliska vattenledningar
  • Labdemonstrationer