Hoppa till huvudinnehåll

Kontrollant VA-ledningar – kontroll av plaströrssvetsar

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig mer om för- och nackdelar med användning av PE-rör, hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten kan kontrolleras.
Kursen är framtagen i samarbete med Swerea KIMAB och 4S Ledningsnät.

Under teoridelen går vi igenom vanliga polymera (plast-) material, där bl.a. centrala begrepp som viskoelastiska material, MFI och smälttemperatur behandlas. Vi tar också upp vanligt förekommande standarder som är av stor vikt för kontrollanter, däribland SS-EN 12201, DVS-guidelines, monteringsstandarder samt standarder som föreskriver förstörande provning. Slutligen går vi igenom vanliga fel vid svetsning enligt DVS 2202 och hur dessa kan upptäckas i samband med kontroller samt förebyggas.

I den praktiska kontrollantdelen går vi igenom vanliga fel med plaströrssvetsar. Kursdeltagarna får se verkliga haverifall samt själva prova på att göra bedömningar i en "finn fem fel"-station. I kontrollantdelen visas även hur elektrosvetsmuffar provas genom oförstörande provning.

Målet med kursen

Målet med den här kursen är att utbilda kontrollanter till att bedöma elektromuffsvetsar, sadelgrenar samt stumsvetsar av plaströr. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha en klart fördjupad insikt i vad som är en fulländad plastsvets.

Målgrupp

Ledningsnätsägare, byggföretag, entreprenörer och tekniska konsulter.

Innehåll

 • Polymerer med fokus på PE-egenskaper
 • Standarder, kravställning, förfrågningsunderlag, mottagningskontroll
 • Svetsning av plast
 • Uppläggning
 • Förstörande provning
 • Oförstörande provning
 • Drift och underhåll
 • Arbetsmiljö, Schakter
 • Dricksvattenhygien
 • Praktiska övningar: Kontroll av svetsar, utrustning, muffar, sadlar och stumsvetsar
 • Praktiska övningar: Mottagningskontroll, svetsning – stum och muff