Hoppa till huvudinnehåll

Hygien vid arbete med vattenledningar

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig hur man kan arbeta för att vattnet, från vattenverk till kund, ska hålla en hög kvalitet.

Insikten att vattenkvaliteten hos kunden inte bara beror på beredningen i vattenverket utan också i hög grad på det som händer under distributionen sprider sig alltmer. För att belysa vikten av att i alla delar av kedjan från vattenverk till kund arbeta på ett sätt som så långt möjligt behåller vattnet friskt och hälsosamt har vi tagit fram denna utbildning.

Kursen tar upp hur man rent praktiskt kan gå tillväga – både vid nyanläggning och reparationer – för att bibehålla vattnets kvalitet. Vi tar också upp HACCP, personlig hygien, spolning och desinfektion av ledningar samt provtagning efter vattenläcka.

Ur innehållet

  • Allmänt om dricksvattenhygien, HACCP m.m.
  • Hygien i rörgraven
  • Spolning och desinfektion av vattenledningar
  • Vattenprovtagning
  • Grupparbeten där deltagarna får diskutera kring olika frågeställningar;
   • hur man bör agera vid olika situationer, t ex hantering av slangar, rör, pluggar, rep, muffar m.m. i servicebilar
   • hygienrutiner vid vattenmätarbyten
   • hur ofta man bör byta kläder
   • vilka krav som kan ställas på entreprenörer

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig i första hand rörnätspersonal och deras arbetsledare, men även andra som är intresserade av dessa frågor kan ha nytta av kursen.

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar en dag och genomförs några gånger/år.
Den kan även genomföras på beställning hos er.