Hoppa till huvudinnehåll

Hållbara dagvattensystem - Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av dagvattensystem

Vi står inför stora utmaningar för att säkerställa dagvattensystemens funktion vid såväl dagens klimat som i ett framtida förändrat klimat. Vi erbjuder nu en grundkurs för hydraulisk dimensionering där vi fokuserar under två dagar mot öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem. De manuella beräkningarna ger också en god insikt och förståelse för konsekvenser av olika parameterval som måste göras inför datorbaserade modellberäkningar. Således riktar sig kursen även till beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Denna kurs är en vidareutveckling av de tidigare tvådagars grundkursen för dimensionering av avloppssystem. Kursen är utökad och tar nu även upp hur man räknar på öppna dagvattensystem. Se även kursen Spillvattensystem grundkurs.

Innehåll

 • Dimensioneringshistorik + intro till P105
 • Funktionskrav, anslutningspolicy
 • Grundläggande hydraulik
 • Nederbörd, klimat - Senaste nytt om skyfall och klimatfaktor
 • Dimensionering av dagvattensystem
 • Grundläggande hydrologi
 • Dagvatten – en fråga för samhällsplaneringen
 • Trög avledning i nyexploatering samt i befintliga områden. Exempel från P105.
 • Dimensionering av trög avledning, infiltration och fördröjning
 • Magasinsutjämning, teori och räkningexempel
 • Fördröjning i växtbädd och svackdike.
 • Konventionellt system med anslutande naturmark.
 • Strypning av ledning från magasin.
 • Dimensionering av ränna från gata/tak
 • Dikessnurra för beräkning av kapacitet för olika tvärsnitt, beräkningstips hydraulik
 • Datorberäkningar

Kurslängd

2 dagar. Kursen är en separat kurs men samplaneras med Spillvattensystem grundkurs.

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem, samt beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Denna kurs är en vidareutveckling av den tidigare tvådagars grundkursen för dimensionering av avloppssystem.

Föreläsare

Olle Ljunggren, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Gilbert Svensson, RISE - Urban Water Management
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Kurslitteratur

Svenskt vatten P104, P105 och P110 samt kursdokumentation