Hoppa till huvudinnehåll

Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem

Öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten och spillvatten

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem. De manuella beräkningarna ger också en god insikt och förståelse för konsekvenser av olika parameterval som måste göras inför datorbaserade modellberäkningar. Således riktar sig kursen även till beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Kursen baseras på P110 "Avledning av dag-, drän- och spillvatten",P104 "Nederbördsdata" och P105 "Hållbar dagvattenhantering".

Innehåll

 • Dimensioneringshistorik
 • Nederbörd, klimatförändring
 • Grundläggande hydrologi
 • Grundläggande hydraulik (kanalströmning, rörströmning)
 • Funktionskrav
 • Dimensioneringsprinciper
 • Beräkning av spillvattenflöden
 • Beräkning av dagvattenflöden

Räkneövningar på:

 • Dimensionering av spillvattensystem
 • Dimensionering och utformning av öppna system för dagvatten
 • Dimensionering och utformning av rörsystem för dagvatten
 • Fördröjningsmagasin
 • Tröga avledningssystem
 • Dimensionering av avledningssystem för extrema regntillfällen 

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem.

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar 2 dagar. Kursen genomförs vanligtvis 2 gånger per år, ett under våren och ett under hösten.