Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelseplanering ledningsnät – grundkurs

Denna utbildning  hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät. Under kursen gör du en struktur till plan, baserat på de svarsdata som du tagit med sig, och där du tydligt vet vad du behöver för data för att göra klart din plan.

Kursen är till stor del inriktad på eget arbete, med kortare genomgångar, stöd för arbetet och gemensamma diskussioner.

Innehåll

Kursen är två dgar och tar upp

 • Vilken nivå bör förnyelseplaneringen ligga på i min kommun? Rapportverktyg som ger underlag för val av stomme till plan.
 • Att arbeta områdesbaserat
 • Hur arbetar man med tillståndskontroller och annat?
 • Strategiskt förnyelsebehov
 • Verktyg för att bedöma omfattning av förnyelse
 • Verktyg för prioritering mellan olika projekt
 • Verktyg för att planera åtgärder

Målgrupp

VA-ingenjörer eller motsvarande, som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät. Kom gärna flera från samma kommun, så kan ni gemensamt arbeta med materialet.

Förberedande arbete

Kursen innebär arbete i Excel, nedladdande av data och annat som kräver en viss datorvana.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen bör du ha förberett dig innan genom att ta fram bland annat

 • Ledningslängder
 • Material
 • Åldersfördelning
 • driftstörningar

När du anmäler dig får du uppgifter om allt som behöver förberedas. Ju mer underlag som du har och tar med, desto mer klar kan du göra din plan. Har du inte allt underlag är det inget hinder för att få till en stomme till plan under kursen.