Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelseplanering ledningsnät - grundkurs

Syftet med denna kurs är att underlätta arbetet med att ta fram en förnyelseplan.

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät. Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska kunna gå hem med en översiktlig stomme till en förnyelseplan och med en vetskap om vad de behöver för data för att göra klart sin plan.
Kursen är till stor del inriktad på eget arbete, med kortare genomgångar, stöd för arbetet och gemensamma diskussioner.

Målgrupp

VA-ingenjörer eller motsvarande, som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät. Kom gärna flera från samma kommun, så kan ni gemensamt arbeta med materialet.

Innehåll

  • Vilken nivå bör förnyelseplaneringen ligga på i min kommun? Rapportverktyg som ger underlag för val av stomme till plan.
  • Att arbeta områdesbaserat
  • Beskrivning av nuläget
  • Verktyg för att bedöma omfattning av förnyelse
  • Verktyg för prioritering mellan olika projekt
  • Verktyg för att planera åtgärder

Förberedande arbete

Kursen innebär arbete i Excel, nedladdande av data och annat som kräver en viss datorvana.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen bör man ha förberett sig innan genom att ta fram underlag om bl.a. ledningslängder, material, åldersfördelning, driftstörningar med mera. Information om vad som bör förberedas erhålls i samband med anmälan. Ju mer underlag som ni har och tar med, desto mer klar kan ni göra er plan. Har ni inte allt underlag är det inget hinder att få till en stomme till plan under kursen.

Kurslängd

Denna grundkurs omfattar två dagar.