Hoppa till huvudinnehåll

Spillvattensystem grundkurs – hydraulik, tillskottsvatten, pumpteknik i konventionella och LTA-system

Vi erbjuder nu en grundkurs för hydraulisk dimensionering och utformning av spillvattensystem. Kursen omfattar såväl nybyggnad som befintliga spillvattensystem. Här får du möjlighet att fokusera på spillvatten och de problem som finns kring LTA-system, pumpval och behov av luftning.

Kursen är en separat kurs men hålls i direkt anslutning till tvådagarskursen om hållbar dagvattenhantering.

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av spillvattensystem.

Innehåll:

 • Funktionskrav, anslutningspolicy, dimensioneringshistorik
 • Dimensionering av spillvattensystem
 • Grundläggande hydraulik
 • Tillskottsvatten
 • Pumpning av spillvatten i självfallssystem
 • Dimensionering av LTA-system (lågtryckavlopp)
  • Ledningsdimensionering
  • Pumpval
  • Behov för luftning

Kurslängd

1 dag. Kursen är en separat kurs men samplaneras med kursen Hållbara dagvattensystem.

Kursen vänder sig till

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem, samt beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Denna kurs är en del i vidareutveckling av den tidigare tvådagars grundkursen för dimensionering av avloppssystem, nu Hållbara dagvattensystem.

Föreläsare

Olle Ljunggren, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Gilbert Svensson, RISE - Urban Water Management
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Kurslitteratur

Svenskt vatten P110, kursdokumentation samt SVU-rapporter.