Hoppa till huvudinnehåll

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster, som trädde ikraft 1 januari 2007, är den lag som reglerar den allmänna VA-verksamheten. Kursens syfte är att under två dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.

Innehåll

  • Vilka lagar reglerar VA-verksamheten?
  • Hur står de andra mot vattentjänstlagen?
  • Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster
  • Ägande, Huvudmannaskap, Verksamhetsområde
  • Den allmänna anläggningen samt användningsrätten
  • Särskilda anordningar och huvudmannens tillträdesrätt
  • Förutsättningar för avgiftsuttag
  • Vattenavstängning, Skadestånd
  • Särredovisningskrav, Annat, Statens va-nämnd

Programmet anger vissa hållpunkter. Eftersom det ska finnas utrymme för frågor och diskussion, så kan programmet förskjutas något tidsmässigt beroende på kursdeltagarnas respons.

Lärare

2 av dessa:
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
Anna Hassel, VA Strategi
Germund Svensson, SKL

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kurslängd och genomförande

Kurslängd är 2 dagar. Kursen genomförs 2-4 gånger per år