Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i dricksvattenhygien

Under denna utbildning får du lära dig om produktion och distribution av dricksvatten och hur praktiskt hygienarbete kan bedrivas. Du får stort utrymme att diskutera egna erfarenheter.

Innehåll

  • Vilka mikrobiologiska och kemiska hälsorisker finns för dricksvatten?
  • Hur bör rutiner för allmän och personlig hygien vara utformade?
  • Hur vet man att dricksvattnet är ”OK” efter en ledningsreparation?
  • Hur ser hygienarbetet ut vid ett vattenverk?

Målgrupp

Personer inom kommunala VA-sektorn (drift, teknik, laboratorium, utredning, projektering, ledningsgrupp, kontrollmyndighet).

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom dricksvattenproduktion eller dricksvattendistribution behövs.