Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i dricksvattenhygien

Det finns många frågor som berör hygien i samband med dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution. Under denna utbildning ges deltagarna möjlighet att lära sig mer om hur praktiskt hygienarbete kan bedrivas, samtidigt som det ges stort utrymme för diskussioner kring egna erfarenheter.

Syftet med kursen är att skapa en plattform för dig som genomgått utbildningen - ett "hygienkörkort" för att arbeta med produktion och distribution av dricksvatten.

  • Vilka mikrobiologiska och kemiska hälsorisker finns för dricksvatten?
  • Hur bör rutiner för allmän och personlig hygien vara utformade?
  • Hur vet man att dricksvattnet är ”OK” efter en ledningsreparation?
  • Hur ser hygienarbetet ut vid ett vattenverk?

Kursen vänder sig till

personer inom kommunala VA-sektorn (drift, teknik, laboratorium, utredning, projektering, ledningsgrupp, kontrollmyndighet).

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom dricksvattenproduktion eller dricksvattendistribution behövs.

Kurslängd och genomförande

Kurslängd är 2 dagar och genomförs 1-2 ggr/år