Hoppa till huvudinnehåll

Hygien vid arbete med vattenledningar

Kursen tar upp hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att bibehålla vattnets kvalitet – både vid nyanläggning och reparationer. Vi tar också upp HACCP, personlig hygien, spolning och desinfektion av ledningar samt provtagning efter vattenläcka.

Vattenkvaliteten hos kunden beror inte bara på beredningen i vattenverket utan också på det som händer under distributionen. Kursen belyser vikten av att i alla delar av kedjan från vattenverk till kund arbeta på ett sätt som så långt möjligt behåller vattnet friskt och hälsosamt.

Innehåll

 • Allmänt om dricksvattenhygien, HACCP m.m.
 • Hygien i rörgraven
 • Spolning och desinfektion av vattenledningar
 • Vattenprovtagning
 • Grupparbeten med diskussion;
  • hur man bör agera vid olika situationer, t ex hantering av slangar, rör, pluggar, rep, muffar m.m. i servicebilar
  • hygienrutiner vid vattenmätarbyten
  • hur ofta man bör byta kläder
  • vilka krav som kan ställas på entreprenörer

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand rörnätspersonal och deras arbetsledare, men även andra som är intresserade av dessa frågor kan ha nytta av kursen.