Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP

Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten. Kommunal dricksvattenförsörjning förser 8,5 miljoner svenskar med rent, friskt och gott kranvatten dygnet runt, året om. Men detta är inte självklart. Kommunerna bör kontinuerligt utöva en omfattande egenkontroll och faroanalys som syftar till att det kranvatten vi dricker ska vara hälsosamt och säkert.

Egenkontroll regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten med tillhörande vägledning.
För att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll har Svenskt Vatten, i samarbete med Livsmedelsverket, tagit fram branschriktlinjer för egenkontrollprogram med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten. Riktlinjerna publicerades i en handbok.

Under kursen går vi igenom den reviderade handboken och visar exempel på hur den kan användas. Genom grupparbete får deltagarna möjlighet att diskutera rutiner, checklistor samt metodik för faroanalys för att underlätta arbetet som sedan sker på hemmaplan.

Ur innehållet:

  • Allmänna hygienregler och dess förutsättningar
  • Undersökningar (provtagning och kontroller av råvatten,beredning och dricksvatten)
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point
  • Information
  • Korrigerande åtgärder
  • Verifiering, validering, revidering

Efter genomgången kommer deltagarna att ha en bra grund för god hygien, kontroll över hälsofarorna och de krav som kontrollmyndigheterna ställer.