Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten. I en ny tvådagarskurs får du lära dig om mikrobiologiska barriärer och arbetet med egenkontroll. Genom övningar får du möjlighet att diskutera rutiner, checklistor samt metodik för faroanalys för att underlätta det arbete som sedan sker på hemmaplan..

Kursen ger dig en bra grund för säkerställande av god hygien, kontroll över hälsofarorna och de krav som kontrollmyndigheterna ställer. Du får även en god förståelse för behovet av mikrobiologiska barriärer, hur effektiviteten av en barriär kan bedömas samt vikten av att barriären övervakas för säkerställande av att funktionen upprätthålls. Deltagarna har även fått förståelse för principerna för MBA, övat på metoden och översiktligt gjort en MBA.

Mikrobiologisk BarriärAnalys MBA

Har ditt vattenverk tillräckligt många och rätt mikrobiologiska barriärer? Flera sjukdomsutbrott av vattenburen smitta visar att man måste arbeta systematiskt och se över barriärfunktionerna.
Som hjälp för att göra den mikrobiologiska riskbedömningen används på kursen Mikrobiologisk BarriärAnalys (MBA) som är ett hjälpmedel utvecklat i Norge i samarbete med Sverige. Publikationen P112 Introduktion till Mikrobiologisk BarriärAnalys, MBA finns att ladda ned från Vattenbokhandeln.

Ur innehållet:

 • Barriärhöjd, råvattenkvalitet och vattenverkets storlek
 • Vattentäkt, åtgärder i täkten, råvattenövervakning
 • Avskiljande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
 • Inaktiverande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
 • Slutresultat, resultat från genomförda beräkningar

Efter den här dagen har du förstått principerna för MBA och övat på metoden samt översiktligt gjort en MBA. Nu har du fått en överblick över vad mikrobiologisk säkerhet är och vilka verktyg som finns.

Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP

Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten. För flertalet av invånarna i Sverige är produktion av dricksvatten kommunens ansvar. Kommunal dricksvattenförsörjning förser 8,5 miljoner svenskar med rent, friskt och gott kranvatten dygnet runt, året om. Men detta är inte självklart.

Kommunerna bör kontinuerligt utöva en omfattande egenkontroll och faroanalys som syftar till att det kranvatten vi dricker ska vara hälsosamt och säkert. Egenkontroll regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten med tillhörande vägledning.


För att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll har Svenskt Vatten, i samarbete med Livsmedelsverket, tagit fram branschriktlinjer för egenkontrollprogram med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten. P111 ”Handbok för egenkontroll och HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten” finns att beställa till kursen.

Ur innehållet:

Handboken kommer att gås igenom och exempel visas på hur den kan användas. Under dagen får deltagarna möjlighet att diskutera rutiner, checklistor samt metodik för faroanalys för att underlätta arbetet som sedan sker på hemmaplan.
Handboken är uppdelad i följande delar:

 • Allmänna hygienregler och dess förutsättningar
 • Undersökningar (provtagning och kontroller av råvatten, beredning och dricksvatten)
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
 • Information
 • Korrigerande åtgärder
 • Verifiering, validering, revidering

Efter genomgången kommer deltagarna att ha en bra grund för god hygien, kontroll över hälsofarorna och de krav som kontrollmyndigheterna ställer.