Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten. Troligen kunde de stora Cryptosporidium-utbrotten i Östersund och Skellefteå ha undvikits genom utförda riskanalyser och vidtagna säkerhetsåtgärder. I en ny tvådagarskurs får du lära dig om mikrobiologiska barriärer och arbetet med egenkontroll. Genom övningar får du möjlighet att diskutera rutiner, checklistor samt metodik för faroanalys för att underlätta det arbete som sedan sker på hemmaplan.

Mikrobiologisk BarriärAnalys MBA

För att underlätta bedömningen av den mikrobiologska säkerheten vid vattenverk har Svenskat Vatten i samarbete med Norsk Vann tagit fram publikation P112 Introduktion till Mikrobiologisk Barriäranalys, MBA. Grundtanken i Mikrobiologiska BarriärAnalys är att studera råvattnet och bedöma hur mycket rening det krävs för att slutresultatet ska bli ett bra dricksvatten.

Ur innehållet:

 • Barriärhöjd, råvattenkvalitet och vattenverkets storlek
 • Vattentäkt, åtgärder i täkten, råvattenövervakning
 • Avskiljande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
 • Inaktiverande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
 • Slutresultat, resultat från genomförda beräkningar

Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP

Egenkontroll regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten med tillhörande vägledning. För att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll har Svenskt Vatten, i samarbete med Livsmedelsverket, tagit fram en Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten, P111.

Under kursen går vi igenom och visar exempel på hur den kan användas. Ur innehållet:

 • Allmänna hygienregler och dess förutsättningar
 • Undersökningar (provtagning och kontroller av råvatten, beredning och dricksvatten)
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point
 • Information
 • Korrigerande åtgärder
 • Verifiering, validering, revidering

 

Efter kursen kommer deltagarna att ha en bra grund för god hygien, kontroll över hälsofarorna och de krav som kontrollmyndigheterna ställer.