Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenteknik – Diplomkurs

Detta är kursen för dig som arbetar som maskinist/drifttekniker, vill gå lite djupare in i hur ett vattenverk fungerar, och få Svenskt Vattens diplom.

Kursen är på 5 + 5 dagar, med hemuppgifter som ska lösas mellan första och andra veckan.
Kursen avslutas med ett frivilligt prov. Godkänt resultat innebär att deltagaren erhåller ett diplom utfärdat av Svenskt Vatten sedan 3 års yrkeserfarenhet uppnåtts.

Innehåll

 • Vatten i naturen
 • Vattnets egenskaper
 • Grundläggande kemi
 • Rening av ytvatten/grundvatten
 • Kolsyrakemi och alkalinisering
 • Korrosion och alkalinisering
 • Mikrobiologi/hygien
 • Desinfektion
 • Ledningsnät och reservoarer
 • Drift av vattenverk
 • Mätning och övervakning
 • Kemikalier vid vattenverk
 • Alternativa och kompletterande reningsmetoder
 • Studiebesök på vattenverk

Kursen vänder sig till

Maskinister, drifttekniker och annan driftpersonal vid vattenverk.

Förkunskaper

En förutsättning för att med behållning kunna delta i kursen är att deltagarna har en tids praktisk erfarenhet (minst 2 år) från drift av vattenverk.

Kurslängd och genomförande

Kurslängd är 5 + 5 dagar. Kursen genomförs 1 gång per termin.