Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenteknik – diplomkurs

Detta är kursen för dig som  har arbetat ett tag som maskinist eller drifttekniker, och vill vill lära dig med om rening, drift och övervakning.

Innehåll

Kursen är två tillfällen med fem dagar vardera och tar upp

 • Vatten i naturen
 • Vattnets egenskaper
 • Grundläggande kemi
 • Rening av ytvatten och grundvatten
 • Kolsyrakemi och alkalinisering
 • Korrosion och alkalinisering
 • Mikrobiologi och hygien
 • Desinfektion
 • Ledningsnät och reservoarer
 • Drift av vattenverk
 • Mätning och övervakning
 • Kemikalier vid vattenverk
 • Alternativa och kompletterande reningsmetoder
 • Studiebesök på vattenverk

Hemuppgift

Mellan vecka 1 och 2 ska du lösa ett antal uppgifter samt inventera ditt eget reningsverk. Detta arbete tar en del tid i anspråk och bör planeras in så att du har möjlighet att göra uppgifterna. Hemuppgiften är en förutsättning för att du ska kunna delta aktivt i gruppövningarna under kursvecka 2.

Diplom

Du som vill kan göra teoretiskt och praktiskt avslutningsprov för at få diplom. För att kunna få ditt diplom behöver du 3 års dokumenterad erfarenhet.

Målgrupp

Maskinister, drifttekniker och annan driftpersonal vid vattenverk.

Förkunskaper

Du ska ha minst 2 års erfarenhet från drift av vattenverk.