Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenteknik - Desinfektion

Syftet med denna kurs är att förmedla kunskaper om hur man hanterar olika former av klor för desinfektion, hur man doserar rätt och följer upp effekten av kloreringen, samt också hur man beräknar dosering mm för att nå ett bra resultat.
Vi går även igenom andra desinfektionsmetoder, t ex UV-ljus.

Innehåll

 • Allmänt om desinfektion
 • Klorens kemi
 • Biprodukter vid klorering
 • Kloramin
 • Mätmetoder
 • Hantering
 • Mikrobiologi/hygien
 • Flöden och doseringar
 • Klordioxid
 • Andra desinfektionsmetoder
 • Arbetsmiljö
 • Räkneövningar

Kursen vänder sig till

Den här kursen vänder sig till dig som sköter desinfektionen, med framförallt klor i olika former.

Förkunskap

En förutsättning för att med behållning kunna delta i kursen är att deltagarna har en tids praktisk erfarenhet (minst 1 år) från drift av vattenverk och kunskaper motsvarande diplomkursen i dricksvattenteknik.

Kurslängd och genomförande

Kurslängd är 3 dagar. Kursen genomförs 1 gång per år