Hoppa till huvudinnehåll

Uppströmsarbete

Detta är kursen för dig som vill lära dig hur aktivt uppströmsarbete kan genomföras.

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Processerna är därför anpassade till att avskilja suspenderat material, fosfor och i vissa fall kväve samt att bryta ner ämnen som är biologiskt nedbrytbara.

Ditt reningsverk har rätt att ställa krav på att det avloppsvatten som släpps ut till ditt reningsverk är behandlingsbart. Det här så kallade uppströmsarbetet handlar bland annat om att aktivt spåra källor till utsläpp av icke-önskvärda ämnen, att samla in information, och att motivera både företag och privatpersoner att tänka på miljön.

Innehåll

Inledning
Vad är uppströmsarbete?
Revaq, vad är det och vilka uppströmskrav ställs

Lagar och regler
Vilka krav kan man ställa?
Tillämpning, hur tuffa kan man vara? Prejudikat
Särskild reningsavgift

Verksamheter – kartläggning
Olika verksamheter
Inventering A, B, C, U-anläggningar
Register över verksamheter

Källor
Tungmetaller, organiska ämnen, läkemedel
Var kommer ämnen ifrån?
Material i byggnader, kemikalier i varor, tandläkarmottagningar, lakvatten, hushåll, sediment i ledningsnätet

Information till hushållen
Skolinformation
Vad finns det för material att ta del av?

Provtagning och spårning
När, var, hur och varför
Problem
Val av analyser

Praktiska exempel
Käppalaverket
Mjölby

Hjälpmedel
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig hur aktivt uppströmsarbete kan  bedrivas.

Genomförande

Kursen är på två dagar och genomförs 1 gång/år