Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i Revaq

Detta är kursen för dig som behöver en genomgång av Revaq, dess krav och möjligheter.

På uppdrag av medlemmarna i Svenskt Vatten och i samråd med de stora aktörerna inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln och Naturvårdsverket, har Svenskt Vatten tagit fram ett certifieringssystem för återföring av växtnäring från slam, Revaq. Under denna kurs går vi igenom Revaq och certifieringsarbete. 

Syfte

Utbildningen syftar till att kursdeltagarna kunskap om certifieringssystemet - Revaq och dess systematiska och strukturerade kvalitetsarbete. Utbildningen ska ge deltagarna de verktyg och kunskaper som krävs för att, på ett effektivt och systematiskt sätt, kunna påbörja certifieringsarbetet på hemmaplan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till processchefer, miljö- och kvalitetsansvariga slamansvariga vid VA-verk samt konsulter och Revaq-revisorer. För att på ett bättre sätt komma igång med certifieringsarbetet på reningsverket rekommenderar vi att ni går två stycken från varje verk på utbildningen.

Innehåll

Revaq och certifiering

 • Vad är syftet med Revaq?
 • Revaqs organisation
 • Vad händer i omvärlden?
 • Vad ställer marknaden för krav?
 • Certifiering - RISE

Strukturerat kvalitetsarbete

 • Övergripande krav
 • Prioriterade arbetsområden
 • Prioriterade spårelement
 • Handlingsplan

Strukturerat kvalitetsarbete

 • Kvalitetsmanual
 • Lakvatten
 • Uppströmsarbete
 • Egenkontroll/reningsprocessen

Dokumentation innan och efter spridning

 • Nedströmsarbete
 • Slamtestaren
 • Kadmiumbalans

Årsrapportering

Kostnader för Revaq