Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i Revaq

Detta är kursen för dig som behöver en genomgång av Revaq, dess krav och möjligheter.

På uppdrag av medlemmarna i Svenskt Vatten och i samråd med de stora aktörerna inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln och Naturvårdsverket, har Svenskt Vatten tagit fram ett certifieringssystem för återföring av växtnäring från slam, Revaq. Under denna kurs går vi igenom Revaq och certifieringsarbete. 

Syfte

Utbildningen syftar till att kursdeltagarna ska få en introduktion i kvalitetsarbete och få så goda kunskaper om certifiering att det arbete med manualerna som påbörjats redan vid utbildningen kan fortsätta på hemmaplan på ett metodiskt och effektivt sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till processchefer, slamansvariga vid VA-verk, konsulter och besiktningsmän För att på ett bättre sätt komma igång med certifieringsarbetet på reningsverket så rekommenderar vi att ni går två stycken från varje verk på utbildningen.

Innehåll

REVAQ och certifiering

 • Certifieringssystem
 • Lyssna på omvärld och marknad
 • Revaqs certifieringsregler

Prioritering och slamkvalitet

 • Vad är ett bra slam?
 • Kadmium och spårelement
 • Organiska ämnen

Strukturerat kvalitetsarbete

 • Handlingsplan
 • Prioriterade arbetsområden
 • Jordbruket och slamanvändning

Praktiskt uppströmsarbete

 • Kvalitetsarbete för kadmium
 • Genomförande i praktiken

Kvalitetsmanual

 • Rutiner för kvalitetsbedömning
 • Kommunikation och dokumentation
 • Användbara manualer

Före och efter certifikat

 • Besiktning
 • Årsrapport och avrapportering
 • Organisation och kostnader