Hoppa till huvudinnehåll

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Detta är kursen för dig som behöver få en grundläggande utbildning i reglerteknik och mikrobiologi.

Många av dagens reningsverk utnyttjar i hög grad olika biologiska processer. Dessa komplexa processer kräver en ökad grad av reglering och övervakning för att utnyttjas optimalt. Kunskap i reglerteknik och mikrobiologi tillsammans med processteknik är nödvändiga för att kunna åstadkomma en hög, jämn och kostnadseffektiv rening av avloppsvatten.

Syftet med den här kursen är att ge grundläggande kunskaper i reglerteknik och mikrobiologi.

En viktig del i kursen är datorövningar där kursdeltagarna får tillämpa de teoretiska kunskaperna i reglerteknik och mikrobiologi för att studera olika styrstrategier och processlösningar. I övningen används en simulator för aktivslamprocessen.

Obs! Kursdeltagarna får även en egen kopia av simulatorprogrammet med manual för att kunna fortsättar studierna på hemmaplan.

Innehåll

  • Vad är reglerteknik?
  • Olika reglerstrategier
  • Mikroorganismernas betydelse i aktivslam- och sedimenteringsprocessen
  • Biologisk kväve- och fosforrening
  • Styrning av aktivslamprocessen
  • Introduktion till simulering och simuleringsprogram för avloppsreningsverk
  • Datorövningar

Kursen vänder sig till

Kursen är avsedd för alla som jobbar med VA-frågor inom kommuner och i konsultföretag och som vill veta mer om reglerteknik och mikrobiologi av betydelse för avloppsvattenrening. Vi har minimerat användningen av matematik och biokemi så att alla ska kunna ta del av innehållet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd och genomförande

Kurslängd är 3 dagar. Kursen genomförs under senvåren.