Hoppa till huvudinnehåll

Praktisk miljölagstiftning

Vilka krav ställs på reningsverken när det gäller innehållet i utgående vatten? Vilka utsläppsvillkor har era reningsverk och vad händer om ni bryter mot dessa villkor?

Under denna kurs går vi igenom de lagar och regler som berör reningsverken, hur provtagning bör ske, hur felkällor kan reduceras, samt vad de olika analysresultaten innebär.
Deltagarnas egna villkor och analysresultat används som underlag vid gruppdiskussionerna.

Innehåll

Vad säger lagstiftningen?

  • Praktiskt om miljöbalken
  • Relevanta förordningar
  • Egenkontroll
  • ABVA

Tillstånd med tillhörande villkor

  • Genomgång av tillstånd
  • Deltagarna tar med sig egna villkor och analyser för sina anläggningar. Diskussion kring dessa 

Utsläppskontroll – provtagning och flödesmätning

  • Vad bör ni tänka på när ni tar prover
  • Vad kan gå fel?
  • Hur kan ni få ner antalet felkällor?

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar en dag och genomförs 1 gång per år, men oftast på beställning. Vi kanske kan komma till er?