Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsteknik – introduktion

Det här är kursen för dig som vill ha en introduktion till avloppsreningsteknik, begrepp och regelverk.

Vi går igenom allt från hur avloppsvatten transporteras och de olika processtegen i reningsverket till arbetsmiljö, driftkontroll och lagstiftning.

Innehåll

Kursen är tre dagar och tar upp

 • Varför renar vi avloppsvatten?
 • Översikt över standardverk i branschen
 • Lagar och regler
 • Mekanisk rening
 • Kemisk rening
 • Biologisk rening
 • Kväverening
 • Slamhantering
 • Flödesmätning
 • Arbetsmiljö
 • Provtagning, analysering
 • Modern processteknik

Kursen blandar teori och praktik, och vi gör ett studiebesök på ett reningsverk.

Målgrupp

Du som behöver en allmän introduktion till kommunal rening av avloppsvatten, till exempel du som jobbar som drifttekniker, maskinist eller VA-ingenjör. Du kanske är ny inom området eller arbetar inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet med frågor kring avloppsvatten.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.