Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsteknik - Introduktion

Det här är kursen för dig som önskar en orienterande genomgång av avloppsreningsteknik, begrepp och regelverk.

Under denna tredagarsutbildning ger vi dig som deltagare en övergripande introduktion till kommunal avloppsvattenrening. Vi går igenom hur avloppsvatten transporteras, de olika processtegen i reningsverket,  arbetsmiljö, driftkontroll, ny teknik, lagstiftning m m.

Innehåll

 • Varför renar vi avloppsvatten
 • Lagar och regler
 • Mekanisk rening
 • Kemisk rening
 • Biologisk rening
 • Kväverening
 • Slamhantering
 • Flödesmätning
 • Arbetsmiljö
 • Provtagning, analysering
 • Modern processteknik

Kursen vänder sig till

Kursen är lämplig dels för VA-personal som behöver en allmän introduktion till kommunal avloppsvattenrening, dels för personal inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet som arbetar med avloppsvattenfrågor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar 3 dagar och genomförs ca 4 ggr/år