Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsteknik - Diplomkurs

Detta är kursen för dig som arbetar som maskinist/drifttekniker och dels vill gå lite djupare in i hur ett avloppsreningsverk fungerar, jämfört med introduktionskursen, dels vill få Svenskt Vattens diplom.

Innehåll 

 • Varför renar vi avloppsvatten?
 • Grundläggande kemi
 • Mekanisk rening
 • Biologisk rening
 • Kemisk rening
 • Slamhantering
 • Kväverening
 • Uppströmsarbete
 • Labdemonstrationer
 • Driftkontroll
 • Energianvändning
 • Provtagning och flödesmätning
 • Instrumentering och styrning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Studiebesök på ett reningsverk
 • Instuderings- och inventeringsuppgift
 • Prov

Mellan vecka 1 och 2 ska deltagarna lösa ett antal uppgifter samt inventera sitt eget reningsverk.
Obs! Detta arbete tar en del tid i anspråk och bör planeras in så att deltagarna har möjlighet att göra uppgifterna.

För att få Svenskt Vattens diplom behöver deltagarna dels klara provet dels ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet från drift av reningsverk.

Förkunskaper

En förutsättning för att med behållning kunna delta i kursen är att deltagarna har en tids praktisk erfarenhet (minst 2 år) från drift av reningsverk. En rekommendation är att deltagarna även har gått Avloppsteknik - Introduktion eller motsvarande utbildning.

Kurslängd och genomförande

Kursen omfattar 10 dagar och genomförs oftast 2 gånger per år.