Hoppa till huvudinnehåll

Arbete i slutna utrymmen - repetition

Denna kurs vänder sig till dig som redan har gått grundkursen och behöver en repetition av teori och praktiska övningar samt vill få en uppdatering av lagar och regler.

Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnande.
I AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker framgår att en beredskapsplan ska finnas upprättad då t ex arbete sker i slutna utrymmen. Övningar ska genomföras på denna beredskapsplan så att åtgärder kan vidtas omedelbart om olyckan är framme

Fokus på denna repetitionskurs ligger på praktiska räddningsprocedurer och uppdatering av gällande regler och författningar. Arbete med tripoder, davitarmar, vinschar och fallskyddsblock ingår i utbildningen.

Innehåll

Teoretisk repetition och uppdatering av

  • lagar, författningar och normer
  • arbetsplanering

Praktisk repetition och fortbildning av

  • användning av personlig skyddsutrustning
  • användning av tripod, Davit m m 
  • säkra arbetsmetoder
  • räddningsprocedurer vid räddning av nödställd

Målgrupp

Denna repetitionsutbildning vänder sig till dig som har genomgått grundutbildningen för 2–3 år sedan