Hoppa till huvudinnehåll

Arbete i slutna utrymmen - fortsättning

Denna utbildning vänder sig till dig som gick grundkursen för ca 2-3 år sedan. Vi går igenom den aktuella lagstiftningen för arbete i slutna utrymmen samt genomför praktiska övningar för att befästa kunskaperna. Stor vikt läggs vid räddningssituationer vid t.ex. brunnar, bassänger och pumpstationer.

Att arbeta i miljöer som t.ex. brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnande. I AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker framgår att en beredskapsplan ska finnas upprättad då t ex arbete sker i slutna utrymmen. Övningar enligt denna plan ska genomföras så att åtgärder kan vidtas omedelbart om olyckan är framme

Fokus på denna fortsättningskurs ligger på praktiska räddningsprocedurer och uppdatering av gällande regler och författningar. Arbete med tripoder, davitarmar, vinschar och räddningsblock ingår i utbildningen.

Innehåll

Teoretisk repetition och uppdatering av

  • lagar, föreskrifter och normer
  • arbetsplanering

Praktisk repetition och fortbildning av

  • användning av personlig skyddsutrustning
  • användning av tripod, Davit m m 
  • säkra arbetsmetoder
  • räddningsprocedurer vid räddning av nödställd

Målgrupp

Denna repetitionsutbildning vänder sig till dig som har genomgått grundutbildningen för 2–3 år sedan