Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning, jämförbar med utbildning vid universitet/högskola. Utbildningen ska svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Längden på utbildningarna varierar från 1-3 år.

Folkuniversitetet

VA-projektör, 400 YH-poäng
Vill du vara med och skapa en vattentät värld? Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och dricksvattenförsörjning är en viktig förutsättning för att samhället ska fungera. För att möta utmaningarna som framtiden ställer VA-branschen inför måste man säkra tillgången till personalkompetens med relevant utbildning. Efter utbildningen ska du kunna arbeta som VA-projektör och VA-konsult. Genom utbildningen får du kompetens i att kunna dimensionera och detaljprojektera robusta och hållbara VA-system samt upprätta förfrågningsunderlag för VA-system med hänsyn tagen till teknik, miljö och juridik

Utbildningsorter:
Umeå
Gävle
Västerås 

Installatörernas Utbildningcenter, IUC

VA-projektör, distansutbildning 200 YH-poäng
Den här utbildningen vänder sig enbart till dig som redan har viss erfarenhet inom VA och vill vidareutveckla din kompetens. Du studerar till merparten på distans, kompletterat med träffar i Stockholm. Utbildningen löper över ett år med 75 procents studietakt. Den följer ett projektbaserat tema och sker till merparten på distans. Tio gånger (vanligen torsdag - fredag) träffas man i Stockholm för föreläsningar, laborationer, studiebesök, temadagar, redovisningar och examinationer. Mellan träffarna arbetar du ensam eller i grupp med handledning via en webbaserad distansplattform.

Utbildningsort: Stockholm

Ludvika Utbildningscenter

Miljö- och VA-teknik, 400 YH-poäng
Detta är en gedigen och praktisk miljöutbildning som ger dig stora möjligheter att möta arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta som t.ex. driftstekniker inom V/A-verk, samtidigt som du får kunskaper att arbeta med det förebyggande miljöarbete som man inom branschen kallar uppströmsarbete.

Utbildningsort: Ludvika

Stiftelsen Yrkeshögskola i Sverige, SKY

Vatten- och miljötekniker, 400 YH-poäng
Vill du jobba med att bevara vårt vatten? Läs YH-utbildningen Vatten- och miljötekniker! SKY erbjuder en utbildning med stora möjligheter till arbete. Efter avslutad utbildning kan du t ex få jobb som drifttekniker på ett vatten- eller reningsverk.

Utbildningsorter: Hallsberg, Järfälla, Sundsvall, Vara

VA-projektör, 400 YH-poäng
Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som projektör, planerare, utredare och Abonnentingenjör inom VA branschen. Utbildningen ger även kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning.

Utbildningsort: Järfälla