Hoppa till huvudinnehåll

Tekniksprånget

Tekniksprånget är en banbrytande satsning där privat och offentlig sektor, regering och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att stärka Sveriges framtida kompetensförsörjning. Projektet drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av Skolverket.

Syftet med Tekniksprånget är att inspirera unga till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Cirka 230 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på 120 orter runt om i Sverige.

Tack vare Tekniksprånget kan ungdomar som gått ut gymnasiet få fyra månaders praktik hos några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare. Det ger en fantastisk möjlighet att få prova på ett toppjobb som ingenjör innan man egentligen är kvalificerad för det och därmed bli intresserad av att studera vidare till högskole- eller civilingenjör. Att ta emot praktikanter ger även arbetsgivaren chansen att visa sig som en attraktiv arbetsplats och övertyga ungdomarna om att ingenjörsyrket verkligen är ett toppjobb!

Av de som genomfört programmet är 50 procent tjejer. 8 av 10 vill bli ingenjör efter avslutad praktik och 9 av 10 f d praktikanter anser att praktiken leder till färre avhopp från tekniska utbildningar. Hela 97 procent av handledarna uppger att de kan tänka sig att vara handledare igen och de bekräftar att det handlar om riktiga jobb som de får hjälp med av sina praktikanter.

Vill ni veta mer om Tekniksprånget?
Kontakta:
Helena Gyrulf
helena.gyrulf@iva.se
070-786
72 02