Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 14-15 maj 2019, Örebro

Vattenstämman är den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor. Vattenstämman vänder sig till kommunala företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer som hanterar vattenfrågor i sitt arbete.

Vatten – en framtidsfråga 2019 

Enligt FN:s klimatpanel är de närmaste åren troligen de viktigaste i mänsklighetens historia. Att utnämna vatten till en framtidsfråga är mot den bakgrunden ganska försiktigt. Klimatanpassning, att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar är nog så utmanande, inte minst med tanke på säkerhetsläget i världen. 

Programmet har fyra parallella spår som är öppna för alla: 
1. Klimatanpassning
2. Digitalisering/Säkerhet
3. Kompetensförsörjning
4. Branschföretag

Mer information och anmälan