Hoppa till huvudinnehåll

Smarta VA-nät

Digital Demo Stockholm – arbete för att få fram ny teknik för bättre kontroll på dricksvattenledningsnät
Stockholm satsar stort på digitala lösningar. Stockholm Vatten och Avfall bidrar, i ett av projekten, genom att möjliggöra för innovativa företag att testa och utveckla produkter som kan bidra till att få bättre koll på dricksvattennätet och andra digitala tjänster kopplade till dricksvattenförsörjning.
Föreläsare: Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Framtiden kräver smarta dricksvattennät
NSVA har en ambition att vara i framkant när det kommer till mätning på dricksvattenledningsnäten. Med flera mätpunkter kan man bl.a. hitta avvikelser så som läckor, hydrauliska kvalitetsproblem och kunna förbättra hur vi styr dricksvattennätet.

NSVA jobbar långsiktigt och strategiskt för att göra smarta val och förbereda sig  för framtidens behov. NSVA har en ambition att vara i framkant när det kommer till mätning på ledningsnäten. Med flera mätpunkter och online-modeller kan vi förbättra hur vi styr ledningsnätet. NSVA jobbar långsiktigt och strategiskt för att göra smarta val och förbereda sig  för framtidens behov. Läs mer om Future City Flow
Föreläsare: Mats Henriksson och Simon Bengtsson, NSA

Moderator: Hans Bäckman, Svenskt Vatten