Hoppa till huvudinnehåll

Underlag till politiska beslut om skyfallshantering – dagens visualiseringsteknik

Våra samhällen står inför stora utmaningar för att hantera extrema skyfall redan med dagens väderförhållanden. Vi befarar ändå kraftigare regn i framtiden – så vi måste agera nu!

För att fördjupa bilden har de viktigaste nyckeltalen en VA-verksamhet bör prioritera föreslagits i ett projekt finansierat av Svenskt Vatten Utveckling. De viktigaste nyckeltalen från Svenskt Vattens statistikdatabas har valts ut i bred samverkan med mer än 16 VA-verksamheter representerande 40 kommuner. För områdena ekonomi och kund har dessutom flera nya nyckeltal föreslagits, för där har det fattats i VASS.
Annika Malm, Forskare RISE Research Institutes of Sweden