Hoppa till huvudinnehåll

Nudging

Med en lätt ”puff” kan man få människor att fatta rationella beslut.

Evelina Gunnarsson, Behavioural Analyst, iNudgeyou berättar om vinstfördelarna och ger inspirerande exempel om nudging, både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Författaren Richard Thaler, som skrev boken ”Nudge”, fick Nobels ekonomipris 2017. Thalers forskning visar att man med en lätt ”puff” kan få människor att fatta rationella beslut och att psykologi är viktigare än ekonomi för att ändra beteenden. Han menar att vi människor inte är så förnuftiga när det gäller att göra bra val och att ekonomiska argument inte räcker. Vi har också idéer om vad som är rimligt och rättvist, och vi har svårt att kontrollera oss själva.