Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämmans program 2018

Programmet håller på att uppdateras och ändringar förekommer.

Tisdag 22 maj

kl 08.00-10.00
Registrering i entréplan på Helsingborg Arena
Kaffe med fralla och i utställarhallen.
Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare

kl 10.00-12.00 A-hallen (kongressalen)
Välkommen!
Helsingborgs stad och Svenskt Vatten hälsar välkommen till Vattenstämman 2018.

 • Johan Persson, ordf. Svenskt Vatten
 • Ulf Thysell, tf vd Svenskt Vatten
 • Christian Orsing, ordf. i stadsbyggnadsnämnden, Helsingborgs stad

Vatten – en Valfråga 2018 (del 1)
Samtal med:

 • Lena Söderberg, GD SGU
 • Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket

Vatten – en Valfråga 2018 (del 2)
Nationell vattenpolitik
Vi diskuterar vattenpolitik med riksdagspartiernas miljötalespersoner. Mer om seminariet

kl 12.00-13.30 Lunch&kaffe i utställarhallen
Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare

kl 13.30-14.20 Vatten – en Valfråga 2018 (del 3)
Kommunala företrädare för partierna samtalar om hur de ser på de lokala vattenutmaningarna i form av investeringsbehov, nyanläggning kontra förnyelse av anläggningar, taxehöjningar, avvägning mot andra intressen, lånetak, lokalt förebyggande miljöarbete, kommunala kompetensfrågor, statens myndighetsroll m.m. Mer om seminariet

kl 14.30-15.30 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politiker
EU-direktiv som påverkar VA
EU:s direktiv gör nytta för vattnet och kan påverka dina kostnader. Angeläget att flytta sig från baksätet till förarsätet för att påverka utvecklingen av reglerna. Mer om seminariet

Tjänstemän
Är framtidens avloppssystem redan här?
I detta seminarium presenteras erfarenheter från projekt där källsorterande avloppssystem finns med som möjliga svar på hur framtidens avloppssystem kan komma att se ut. Mer om seminariet

Management och kommunikation
Den kommunikativa VA-organisationen
Har kommunikationen betydelse för verksamheters framgång och för hur väl de når sina mål? Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet presenterar ett av världens största forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. Mer om seminariet

Branschföretag

 • Plasten, PFAS och klimatet Hur hanterar vi multipla hotbilder och utmaningar för dricksvatten? Anna Mäki, ÅF
 • Virtuell VA och Digitala Tvillingar!? Digitalisering av VA-branschen. Maria Bennet, ÅF

kl 15.30-16.00 Kaffepaus i utställarhallen
Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare 

kl 16.00-17.00

 • Svenskt Vattens föreningsstämma (A-hallen)
  Ladda ner aktuella handlingar
 • Bästa examensarbete inom VA-området 2017
  Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Under detta seminarium presenterar de tre finalisterna sina arbeten. Mer om finalisterna

Management och kommunikation
Exempel på lyckade kommunikationssatsningar
som har  uppmärksammat värdet av vatten och VA lokalt:

 • ”Grävande rekrytering” – så lockar vi framtida kollegor till VA SYD
  Under våren 2017 byttes en gamla dricksvattenledning längs von Rosensväg. I samband med detta projekt samverkade VA SYDs pedagogiska verksamhet, Kretseum, med närliggande Rosengårdsskolan med syfte att göra eleverna till ambassadörer för projektet. Mikael Hölttä (projektingenjör) Amanda Haux (verksamhetsansvarig Kretseum) & Leonie Wendt (miljöpedagog) Mer om seminariet
 • Digitalisering med kunden i fokus
  Norrköping Vatten och Avfall AB berättar om sin pågående resa mot att kunna möta kundens informationsbehov med hjälp av digitala tjänster.
  Marielle Johansson, Enhetschef Kundservice och Kommunikation & Frida Dahlskog, Kommunikatör
 • Kranmärkt
  Exempel på hur Svenskt Vatten med medlemmar sprider hållbarhetsmärkningen Kranmärkt till både den egna samt externa organisationer.

kl 19.00 Fördrink
Plats: Helsingborg Arena

kl 19.30 Middagsbankett, med underhållning
Plats: Helsingborg Arena

Onsdag 23 maj

kl 08.30-09.30 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politiker
Hur kan vi hantera dagens och framtidens skyfall?
Våra samhällen står inför stora utmaningar för att hantera extrema skyfall redan med dagens väderförhållanden. Vi befarar ändå kraftigare regn i framtiden – så vi måste agera nu! Mer om seminariet

Tjänsteman
Säkert dricksvatten
Kemikalier, vattenbrist och IT-angrepp är tre skäl för VA-organisationen att fundera över tillståndsfrågor och säkerhetsrutiner. Nya och gamla hot mot vårt viktigaste livsmedel ställer allt högre krav på VA-organisationerna; hur säkerställer vi ett säkert dricksvatten från källa till kran? Mer om seminariet

FOU
Forskning som hjälper VA att välja rätt
Svenskt Vattens strategiska satsning på projektprogram för högskolor och universitet (”kluster”) har bidragit till att finns flera starka forskarmiljöer som kan stötta VA-organisationerna i komplexa och svåra valsituationer. I detta seminarium lyfts några exempel fram på hur forskarna i programmen tillsammans med involverade VA-organisationer arbetat för att välja rätt. Mer om seminariet

Branschföretag

 • Partnering, LOU och VA-projekt – hur funkar det?
  NCC har stor erfarenhet av VA-projekt i samverkan och spetskompetens inom vatten- och miljöteknik. Här delar de med sig av sina erfarenheter. Viktoria Birgersson, partneringledare NCC, och Per Johansson, affärschef NCC Vatten och Miljöteknik Mer om seminariet
 • Hållbara vägval för VA-nätet
  Hur skapar vi ett hållbart förhållningssätt till ett av våra viktigaste försörjningssystem – ledningsnäten? Simon Åkerlund och Jonas Mader, affärsutvecklare NCC NoDig
  Mer om seminariet

kl 09.30-10.00 Kaffepaus i utställarhallen
Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare

kl 10.00-11.00 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Alla  
Framtida utmaningar för vattenbranschen? – Interaktiv workshop med Kairos Future
(erbjuds även kl 11.00-12.00, 23/5)
Erik Herngren, Kairos Future inleder med några korta ögonöppnande spaningar och leder därefter en dialogworkshop, där du tillsammans med andra deltagare diskuterar vilka externa och interna utmaningar som väntar vattenbranschen i framtiden. Resultatet kommer ligga till grund för Svenskt Vattens kommande verksamhetsstrategi.

Tjänsteman
Avlopp och miljö - Nya krav och nya lösningar
Våra reningsverk runt om i landet ställs inför nya utmaningar – mikroplaster, användningen av läkemedel eller ny tillämpning av lagstiftning – vad vet vi idag och hur bör vi arbeta? Anders Finnson & Peter Sörngård, Svenskt Vatten
samt Susanne Tumlin, Gryaab (tbc)
Mer om seminariet

Management och kommunikation
Nudging– gröna knuffar mot beteendeförändring
Kan gröna knuffar få fler att ta hand om vårt vatten? Evelina Gunnarsson, Behavioural Analyst, iNudgeyou berättar om nyttovinsten med nudging, både ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.  Läs mer om seminariet

Branschföretag

 • 10.00-10.30 Smarta Vattenmätare och infrastruktur Diehl Metering AB

 • 10.30-11.00 Framtiden inom VA-området beror på hur man tänker i ledningen.
  VA-branschen står idag inför stora utmaningar – urbanisering och mer skärpta miljömål ställer högre krav på hållbart samhällsbyggande. Hur kan en informationsportal för VA se ut och fungera? Annica Lindmark, S-GROUP Solutions samt Stefan Näslund, Esri Sverige Mer om seminariet

kl 11.10-12.00 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politiker
Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal
Gör vi allt för en effektiv VA-verksamhet för våra kunder och brukare? Hur vet vi det? Hållbarhetsindex ger en god bild av hur VA-verksamheten fungerar, men säger inte mycket om hur våra kunder uppfattar oss, mer än på en övergripande nivå. Bilden behöver fördjupas för att kunna styra och leda verksamheten åt rätt håll. Mer om seminariet

Tjänsteman
Smarta VA-nät, möjligheter och trender
Vi står inför en stor utmaning att ta tillvara på de möjligheter som finns i och med digitaliseringen av våra va-system. I detta pass tittar vi närmare på ”smarta dricksvattenledningsnät”. Mer om seminariet.

Alla
Framtida utmaningar för vattenbranschen? – Interaktiv workshop med Kairos Future
(erbjuds även kl 10.00-11.00, 23/5)
Erik Herngren, Kairos Future inleder med några korta ögonöppnande spaningar och leder därefter en dialogworkshop, där du tillsammans med andra deltagare diskuterar vilka externa och interna utmaningar som väntar vattenbranschen i framtiden. Resultatet kommer ligga till grund för Svenskt Vattens kommande verksamhetsstrategi.

Branschföretag
Hållbara VA-lösningar i framtidens städer
Då framtidens stadsutveckling formas behöver vi i större grad diskutera det viktiga vattnets roll i samhället. VA och planeringen under mark är en central fråga för stora och små kommuner liksom för offentlig och industriell sektor. WSP bjuder in till ett seminarium där samhällsutvecklare och politiker ger sin syn på de utmaningar vi står inför samt hur vi bygger hållbara samhällen med fungerande VA-system i ett långsiktigt perspektiv. Mer om seminariet

kl 12.00-13.00 Lunch i restaurangen och kaffet serveras i utställarhallen Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare

kl 13.00-13.50 PARALLELLA SEMINARIESPÅR

Politik
Vattentjänstlagen för politiker – reglerna du måste känna till
Svenskt Vattens jurister går igenom vattentjänstlagens viktigaste bestämmelser och vilka konsekvenser ett politiskt beslut kan få juridiskt. Mer om seminariet

Tjänstemän

 • Kl 13.00-13.30 VA-taxan och projektportföljen- ett betraktelse sätt
  • Vad är en projektportfölj?
  • Hur ser projektets ekonomi ut?
  • Vad innebär lånefinansiering av projekt
  • Hur bedömer man taxans nivå, för en hållbar VA ekonomi? Mikael Algvere, vd & Anders Henriksson, teknik & utvecklingschef Roslagsvatten

 • Kl 13.30-13.50 Investeringsbidrag till avancerad avloppsvattenrening och dagvattenrening
  Naturvårdsverket har fått i uppdrag att fördela bidrag till installationer för avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester från avloppsvatten och berättar om utlysningen och den planerade satsningen på beställargrupper för avancerad rening. Dessutom presenteras utlysningen rörande dagvatten där man fått i uppdrag att fördela bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten och andra källor med syfte är att minska de negativa effekterna på vattenmiljön. Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket

Management och kommunikation

Lokala vattenfrågor i valet 2018
Vilka frågor kommer att uppmärksammas och debatteras på lokal nivå i valrörelsen 2018 och varför? Och är det bra eller dåligt med en debatt om detta?

En panel med lokala företrädare på tjänstemannanivå presenterar, diskuterar, kommenterar och försöker förutse valrörelsen på hemmaplan 2018.

Branschföretag

 • Säkra ert vatten mot återströmning  Brutet Vatten – Återströmningsskydd, kategori 5 (Radonett)
 • AGNES II, Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige (H2OLAND AB)

kl 14.00-15.00 Avslutning i A-hallen (kongressalen)

 • Den statliga utredningen om hållbara vattentjänster
  Aktuell information från Anders Grönvall, särskild utredare för den statliga utredningen om hållbara vattentjänster som ska redovisas den 31 maj 2018. Utredningen ser bland annat över kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § vattentjänstlagen och vilka klimatanpassningsåtgärder som kan finansieras av VA-taxan.
 • Summering av årets Vattenstämma, Ulf Thysell tf vd Svenskt Vatten
 • Överlämning av Helsingborgs kommun till Örebro kommun, värdkommun för Vattenstämman 2019

kl 15.00-15.30 Kaffepaus och avskedsmingel, inför hemfärd, i utställarhallen. Välkommen att besöka montrarna! Se aktuella utställare