Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2018

Helsingborg 22-23 maj

Vatten – en valfråga 2018

Översvämningar, vattenbrist, höjda taxor och gigantiska investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VA-system – ingen attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare.

Programmet, som nu arbetas fram, har fyra spår:
1. Politiskt
2. VA-teknik
3. Kommunikation
4. Företagsabonnenter 

Svenskt Vattens medlemmar är välkomna att skicka förslag på innehåll och Svenskt Vattens företagsabonnenter erbjuds möjligheten att arrangera egna seminarier á 45 min. Vi vill ha förslagen senast den 11 december 2017 till kommunikation@svensktvatten.se

Anmälningslänk samt övrig information visas här inom kort.

Boka redan nu in Vattenstämman 2019/20:

  • Vattenstämman 2019 i Örebro 14-15 maj
  • Vattenstämman 2020 i Kalmar 12-13 maj