Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman 2017 i Karlstad

16–17 maj på Karlstad Congress Culture Center

Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?

Vad behöver vi göra nu för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav i framtiden? De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år. Därför behöver vi, enligt Boverket, bygga drygt 700 000 nya bostäder. På årets Vattenstämma diskuterar vi planering och beslutfattande som leder till att vårt vatten säkras inför Sveriges snabba befolkningstillväxt och ökade behov av bostadsbyggande.

I programmet, som nu håller på att ta form, planeras parallella seminariespår för både politiskt förtroendevalda och för tjänstemän som arbetar med vatten- och avloppsfrågor, med fokus på följande:

  • Hur klarar vi dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering och avloppsrening i en snabbt växande kommun?
  • Hur ser ett klimatsäkrat samhälle ut?
  • Vilka investeringsbehov finns i branschen för att trygga vårt vatten?
  • Behovet av ökad effektivitet hos statliga och kommunala myndigheter; från planering till genomförande.

Följ Vattenstämman i sociala medier

Officiell hashtag för arrangemanget är #vattenstämman

Vattenstämman 2018-19

  • Vattenstämman 2018 i Helsingborg 22-23 maj
  • Vattenstämman 2019 i Örebro 14-15 maj

Kontaktperson: Kristina Melander
kristina.melander@svensktvatten.se
Tel. 08-506 002 17