Hoppa till huvudinnehåll

Vattenhantering i Sverige och Europa – forsknings- och innovationsbehov samt finansieringsmöjligheter, 6 okt 2017

Vattenplattformen bjuder in aktörer inom vatten-, avlopp och dagvattenhantering för att identifiera viktiga forskningsfrågor från sektorn som underlag för att utveckla projekt och uppdatera Vattenvisionen från 2013. Representanter för myndigheter och finansiärer medverkar för att presentera möjligheter att söka finansiering från EU.

Tid: Fredag den 6 oktober 2017 kl. 10.00-16.00
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Stockholm
Avgift: 500 kr/person inklusive kaffe och lunch.

Anmälan görs via Svenskt Vattens bokningssystem.

Program

 • Introduktion till dagen och vad kan Vattenplattformen göra för dig?
  Daniel Hellström, Svenskt Vatten
  Erik Kärrman, RISE
 • Vilka möjligheter finns för finansiering av vatten- och samhällsbyggnadsprojekt i sista programperioden av Horizon 2020?
  Jessica Umegård, Vinnova
 • Finansiering av projekt via Water JPI.
  Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Samarbete i Europeiska nätverk - exemplet WaterShare
  Annika Malm, RISE

LUNCH

 • Vattenvisionen 2.0?
  Workshop om forsknings- och innovationsbehov i ett svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv. Genomlysning av aktuella agendor, planer för implementering och gapanalys.

  Områden som bör vara aktuella att diskutera är bland annat klimatanpassning, vattenhushållning, cirkulär ekonomi för en bra miljö och digitalisering.

  Daniel Hellström, Svenskt Vatten
  Erik Kärrman, RISE
  Lena Goldkuhl, Luleå tekniska universitet
 • Tips på nationella och nordiska utlysningar och finanseringsmöjligheter.
  Erik Kärrman, RISE

 

Kontakt

Hör gärna av dig till Daniel Hellström (daniel.hellstrom@svensktvatten.se) eller Erik Kärrman (erik.karrman@ri.se) om du har frågor eller synpunkter angående programmet. 

Länk till anmälan.


Välkommen!