Hoppa till huvudinnehåll

Vattenforum i Almedalen 2-3 juli 2019

Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och jobbar med vårt viktigaste livsmedel: Vatten. Välkommen till våra seminarier på Mellangatan 1 som ligger mitt i Visby.

Vattenforums syfte är att fungera som en gemensam plattform för att diskutera frågor, identifiera utmaningar och möjligheter samt tydliggöra samhällsaktörernas olika ansvarsområden. Hur kan vi på bästa sätt förvalta vårt vatten från källa till hav globalt, nationellt och lokalt?

Under Vattenforum tisdag 2 juli genomförs öppna seminarier och om du är intresserad av att arrangera eller medverka i något så ta kontakt med ewa.bohman-ottosson@svensktvatten.se. Eller om du vill få en inbjudan till det Stora Vattenminglet, 2 juli kl 17.

Onsdag 3 juli håller Svenskt Vatten fyra rundabordssamtal med särskilt inbjudna deltagare.

Preliminärt program - uppdateras allteftersom

Tisdag Organisation Programtitel
09.00-09.30 Svenskt Vatten Öppningsseminarium 
09.30-10.10 Svenskt Vatten/Svensk Försäkring  Hur kan klimatanpassningen från skyfall förbättras? 
10.25-11.05 Ragn-Sells Resursåterföring - avgörande för att nå de globala målen
11.15-11.55 Uppsala Vatten och Avfall  VA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - utmaningar och behov av åtgärder 
11.55-13.00 Lunch   
13.00-13.40 Vakin  Hur ska vi klara framtidens vattenförsörjning? 
13.55-14.35 Sweco  Förändrat klimat och nya hotbilder - hur skyddar vi Sveriges vatten om 50 år? 
14.55-15.35 RISE  Kan cirkulära system rena Östersjön? 
15.50-16.30 NCC Infrastructure   
17.00-19.00 Svenskt Vatten  Det stora vattenminglet 
20.00-22.00 Sweco Mingel