Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Vattenforum i Almedalen 3-4 juli

Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och jobbar med vårt viktigaste livsmedel: Vatten. Välkommen till våra seminarier på Mellangatan 1 som ligger mitt i Visby.

Vattenforums syfte är att fungera som en gemensam plattform för att diskutera frågor, identifiera utmaningar och möjligheter samt tydliggöra samhällsaktörernas olika ansvarsområden. Hur kan vi på bästa sätt förvalta vårt vatten från källa till hav globalt, nationellt och lokalt?

Vattenfrågan kräver politiska beslut, såväl globalt, som nationellt och lokalt. Regeringens satsning på Agenda 2030 utifrån FNs globala hållbarhetsmål, den nationella livsmedelsstrategin samt kontrollstation 2020 för uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen är tydliga exempel på detta. Krisberedskap, säkerhet och tryggad tillgång till mat diskuteras också allt mer kopplat till vattenfrågor.

Svenskt Vatten och SIWI har samlat all information på www.vattenforum.nu

Vattenforum arrangeras tillsammans av Svenskt Vatten och SIWI tisdag och onsdag 3-4 juli 2018 i Almedalen. Läs vidare om du vill arrangera ett seminarium. Sista dag för ansökan 1 mars.

Frågor? Mejla info@vattenforum.nu

Kontaktpersoner i resp org:
Svenskt Vatten, Annika Börje tel. 08-506 00 227
SIWI, Kristina Johansson tel. 072-050 60 45