Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten på VA-mässan

27-29 september finns Svenskt Vatten på VA-mässan. Passa på att besöka våra seminarier och Speakers Corner som gästas av forskare och experter som kan svara på dina frågor.

Seminarium

Svenskt Vatten anordnar sex seminarium under VA-mässan om allt ifrån reningsteknik till hållbarhetsindex.

Tisdag 27/9 14.00 - 16.30 
Ny reningsteknik - morgondagens krav

Resultat från aktuella projekt som bedrivs inom Sveriges ledande forskningsprogram inom avloppsrening. Medverkar gör bland annat David Gustavsson, Sweden Water Research och Linda Åmand, IVL.

Onsdag 28/9 10.00 - 12.30 
Hållbar nyanläggning av VA-ledningar

Hur kan man handla upp och installera VA-ledningar så att dessa kan hålla i 150 år? Medverkar gör representanter från Kiruna kommun, Sweco och 4s.

Onsdag 28/9 14.00 - 16.30 
Ta kontroll över underhåll och förnyelse av ledningsnätet

Presentation av kommande publikation om drift och underhåll samt om pågående projekt om förnyelseplanering. Medverkar gör Anne Adrup, Svenskt Vatten, David Jacobsson, Sweco, Daniel Henriksson, Stockholm Vatten, Annika Malm, SP Urban Water Management och Mikael Holtta, VA SYD/SSTT.

Onsdag 28/9 14.00 - 16.30  Kretslopp av fosfor och slam – hur kan vi arbeta strategiskt i osäkra tider

Regeringens beslut dröjer om nya regler för återföring av slam och andra organiska restprodukter till åkermark. Hur kan reningsverken arbeta strategiskt med kretsloppsfrågorna när osäkra tider råder? Medverkar gör Cecilia Bertholds, Käppala, David I'Ons, Gryaab, Christopher Gruvberger, VASYD, Sara Heimersson, Chalmers Tekniska Högskola och Anders Finnson, Svenst Vatten. 

Torsdag 29/9 10.00 - 12.30 
Hållbarhetsindex, ett verktyg för verksamhetsutveckling och underlag politiska beslut

Presentation av hållbarhetsindex uppbyggnad, funktion och syfte. Medverkar gör Magnus Montelius från Svenskt Vatten, Ulf Thysell från NSVA samt Gilbert Svensson och Helene Sörelius, SP Urban Water.

Torsdag 29/9 14.00 - 16.30 
Dagvattenkvalitet – från regn till recipient. Hur ska vi ta oss an utmaningen?

På senaste tiden har många olika typer av dagvattenanläggningar byggts. Hur väl de fungerar på lång och kort sikt är till stora delar okänt. Representanter från Stockholms miljöförvaltning, Dag & Nät och Stormtac diskuterar frågor rörande dagvattenkvalitet.

Speakers corner

Under alla tre dagar finns experter och forskare i Speakers corner redo att svara på frågor om allt ifrån finansiering av forskning och utveckling till provtagning av dagvatten. Programmet kan komma att uppdateras.