Hoppa till huvudinnehåll

VA-investeringarna behöver öka – ett seminarium om problem och lösningar, 6 februari i Stockholm

Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk behöver öka. Högre krav på rening och ett ökat behov av klimatanpassning kommer kräva åtgärder för att förstärka vatten- och avloppsverksamheten.

Vattentjänstlagen och dess tillämpning begränsar dock huvudmännens möjlighet att långsiktigt avsätta medel till nödvändiga uppgraderingar och reinvesteringar. Svenskt Vatten anser därför att vattentjänstlagen måste ändras så att en långsiktigt hållbar finansiering av VA-verksamheten möjliggörs.

Seminariet syftar till att möjliggöra en bred diskussion om investeringar i och finansiering av kommunalt VA. Diskussionen kommer att utgå från verkliga exempel och de problem som många kommunala VA-organisationer idag upplever och sträva efter att uppnå en gemensam lösning och väg framåt. Dagen kommer att bjuda på allt från ekonomiska teorier till politiska avvägningar.

Datum och tid:
Tisdag 6 februari 2018
Start kl. 08:30 med registrering. 
Seminarium kl. 09:15 - 16:30

Plats:
Stockholm Waterfront,
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.
Lokal: 24/25 på plan 2
Klicka här för karta och vägbeskrivning

Seminarieavgift:
Medlemmar*: 3500 kr
Företagsabonnenter: 5250 kr
Övriga: 7000 kr

ANMÄLAN 


I avgiften ingår kaffe och lunch.
Samtliga priser är exkusive moms

* Med Svenskt Vattens medlemmar avses i detta fall VA-orga­nisationer och kommunala förvaltningar, såsom Park, Gata, Plan, Miljö och Hälsa. Därutöver erbjuds medlemspriset även till tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, lärare och forskare på skolor med VA-utbild­ning. 

 Välkomna!