Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten seminarier på VA-mässan 25-27 september 2018

Svenskt Vatten är med och arrangerar följande seminarier på VA-mässan i Jönköping 2018.

VA-mässan 2018

  • Smartare dricksvattenproduktion – om sensorer och digitalisering för friskt dricksvatten
  • Svensk kommun renar industriavloppsvatten till råvatten för dricksvattenproduktion
  • Hur ser framtidens avloppsrening ut?
  • Smartare reningsverk för en bättre miljö
  • Avancerad rening – hur kommer den nya tekniken fungera i praktiken?
  • Hur bygger man hållbara VA-system?
  • Future City Flow – beslutsstöd för en optimerad hantering av stadens vattenflöden i avloppssystemet
  • Hållbar dagvattenhantering nu och i framtiden

Mer information finns här www.elmia.se/va-massan/Program/ och programmet finns i pdf-format.

Anmälan till seminarierna görs här https://axacoair.se/go?Hkig6S9M

Kontaktperson för anmälningarna är Eva Siwe, eva.siwe@elmia.se, telefon +46 36 15 21 31