Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk och utbildning för politiker

I februari 2019 bjuder Svenskt Vatten in till regionala utbildningar och nätverksmöten för förtroendevalda VA-politiker – i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Hässleholm.

Syftet är att ge både nya och mer erfarna politiskt förtroendevalda en grundläggande utbildning i VA-frågor inför den kommande mandatperioden. Utbildningen kommer att beröra det juridiska ramverket, de politiska och ekonomiska utmaningarna, säkerhetsfrågor och en grundläggande förståelse för klimatanpassning, dricksvattenproduktion, avloppsrening och miljöarbete. Vi kommer också att redogöra för fem nyckeltal eller kritiska framgångsfaktorer som varje vattenpolitiker behöver ha koll på. 

Utbildningen är också det första tillfället att utveckla ett nätverk för politiskt förtroendevalda inom VA. Nästa tillfälle blir under Vattenstämman i Örebro 14-15 maj.

Utbildningen är relevant oavsett om verksamheten bedrivs i bolag, förvaltning, kommunalförbund eller annan form.

I anslutning till utbildningen kommer även VA-ansvariga tjänstemän att träffas för diskussion om aktuella frågor.

För anmälan, tider och detaljerat program, klicka nedan.