Hoppa till huvudinnehåll

Konferensen Rörnät och Klimat 2017

Konferensen Rörnät och Klimat 2017 hålls i Malmö 29 - 30 mars på Slagthuset. Konferensen tar upp dagvatten- och klimatfrågor samt aktuellt inom VA-ledningsnät.

Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”. 

Aktuella ämnen: Malmös skyfallsplan, Juridik för översvämningar. Bakvattenventiler som skydd mot översvämningar, Bräddning av avloppsvatten – omfattning och kontrollmöjligheter, Strategier för jakten på tillskottsvatten, Resultat av ”Hållbarhetsindex”, Kvalitetsfrågor för långsiktigt hållbara ledningsnät, Schaktfri renovering , Senaste nytt om dricksvattenkvalitet och ledningsnät, Vattenbrist– hur kan man hantera detta? Intelligenta vattenmätare.

Anmälan görs under Kurser och seminarer där även det detaljerade programmet finns för nedladdning.