Hoppa till huvudinnehåll

Proaktivt underhåll av VA-system samt hantering av bräddningar 6 och 7/12

Publikationen om underhåll av VA-nät är under revidering och Svenskt Vatten presenterar nu ett utkast till den nya publikationen vid två tillfällen. Dessutom kommer vi att ta upp hantering av bräddningar.

Svenskt Vatten inbjuder till seminarium om proaktivt underhållsarbete av VA-system. Syftet är att presentera den reviderade publikationen om underhåll av VA-ledningsnät och yttre anläggningar (till exempel reservoarer och pumpstationer), att få synpunkter från deltagarna på upplägg och innehåll samt att presentera några praktiska tillämpningar på innehållet i publikationen.

Vi kommer dessutom att beskriva strategier för bräddningar, presentera några praktiska tillämpningar avseende bräddningar samt tekniker för bräddmätning.

Seminarierna hålls 6 december i Hässleholm samt 7 december i Stockholm. Klicka på ortsnamnen för att få mer information om respektive tillfälle.

Inbjudan och program finns här.