Hoppa till huvudinnehåll

Seminarium 5/10: Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken

Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Därför bjuder Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten in till ett seminarium om hur vi gemensamt ska anta den utmaning som skyfall innebär.

Seminariet vänder sig till dig som stadsbyggare(kommunala tjänstemän inom exploatering, plan, gata, trafik, park, VA) men också till politiker, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, byggentrepenörer, fastighetsbolag, lärare och forskare.

Hållbar dagvattenhantering är en viktig pusselbit i det klimatsäkra samhället. Seminariet tar upp de utmaningar kommunerna står inför och vilka former av samverkan och tekniska lösningar som krävs för att skapa hållbar dagvattenhantering vid såväl nybyggnad som i befintlig bebyggelse. Med praktiska exempel från flera kommuner och den senaste kunskapen om blå-gröna lösningar vill vi visa hur skyfallssäkring bidrar till både en tryggare och vackrare stad.

Programmet finns till höger på sidan och du kan anmäla dig här. Kontakta era kollegor på andra förvaltningar och planera för ett gemensamt deltagande!

Välkomna!

Inbjudan och program