Hoppa till huvudinnehåll

Seminarium 5/10: Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken

Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Därför bjuder Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten in till ett seminarium om hur vi gemensamt ska anta den utmaning som skyfall innebär.

Seminariet vänder sig till dig som stadsbyggare(kommunala tjänstemän inom exploatering, plan, gata, trafik, park, VA) men också till politiker, tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, byggentrepenörer, fastighetsbolag, lärare och forskare.

Seminariet kommer att ta upp vilka former av samverkan och tekniska lösningar som behövs för att skapa en hållbar dagvattenhantering såväl vid nyexploatering som i befintlig bebyggelse. Med praktiska exempel och den senaste kunskapen om blå-gröna lösningar vill vi visa hur skyfallssäkring skapar en tryggare och vackrare stad.

Reservera den 5 oktober redan nu. Fullständig inbjudan kommer, men en flyer kan laddas ner här. Kontakta era kollegor på andra förvaltningar och planera för ett gemensamt deltagande!

Välkomna!